torsdag 21. februar 2008

Orgasme!

I går var det medlemsmøte i Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti. Jeg var ikke på møtet, men har fått referat i dag. Jeg blir kåt av å tenke på forslagene som Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å fremme i kommunestyret.

Dokumentet er et klart brudd med den sosialdemokratiske kursen Nordkapp Høyre har hatt de siste årene. Det er i tråd med Høyres program og Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipprogram. Det er konkurranseutsetting og privatisering over en lav sko. Jeg minner om definisjonene på konkurranseutsetting og privatisering.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittspartiet har tatt innover seg kommunens vanskelige situasjon. Nå kommer forslagene som følger opp alle festtalene fra Høyre de siste årene. Nå kommer forslagene som tar administrasjonens advarsler på alvor. Ulempen er at mange av forslagene ikke skal realitetsbehandles på kommunestyremøtet 26. februar. Jeg vil anta det er flere grunner til dette, nemlig mer kjøtt på beinet for å ivareta lovligheten av omorganiseringen og skape et politisk flertall i kommunestyret. En annen viktig grunn er at ordfører ikke kan nekte utredningsforslag på saken om kommunens likviditet, fordi storparten av dette ikke skal avgjøres på akkurat dette møtet. Sakene vil komme tilbake til politisk behandling senere i år. På den måten starter Høyre og Fremskrittspartiet budsjettprosessen for 2009 rekordtidlig.

Jeg vil gi ros til Marita Melsbø Nilsen, Nordkapp Høyres leder, og Renate Olsen, formann i Nordkapp Fremskrittsparti, for å prøve å dra politikken til høyre, for å prøve å få kontroll på kommunens økonomi. Forslagene som fremmes er ikke spesielt radikale, men det er god Høyre og FrP politikk. Synd prosessen starter nå. Den burde vært i gang for lenge siden.

Jeg håper selvsagt å kunne bringe forslagene på min blogg, men da må jeg godsnakke litt med Høyre for å få vedtakene. Fru Nilsen er dessverre ikke så glad i meg for tiden. Det blir ikke spesielt enkelt å smiske seg til å få møtereferatet skriftlig. Oppfordringen er herved gitt!

2 kommentarer:

VamPus sa...

Du er en syk, syk mann, kjære :-D

Solvik sa...

Vampus, jeg elsker sånne dager som idag :)