tirsdag 12. februar 2008

ROBEK-listen nesten?

Jeg trodde aldri jeg skulle fronte statlig administrasjon for Nordkapp kommune, men slik situasjonen er i dag kan det være en av utveiene. Nordkapp på ROBEK-listen kan tvinge frem høyrepolitikk, gode fornuftige løsninger for å få orden i økonomien. Det er også mange ulemper, blant annet redusert selvstyre, men kommunens handlingsrom er i dag sterkt begrenset. Kommunepolitikerne, inkludert oss i Høyre, har gjort en forferdelig dårlig jobb i mange år. Statlig administrasjon for Nordkapp kan sammenlignes med at Kjell Inge Røkke må ha sosialhjelp. Fullstendig ulogisk, men kanskje en bedre løsning enn en kommune som famler i mørket.

Jeg har ikke spesielt stor tro på at kommunestyret klarer å spare 6 millioner kroner, slik Arbeiderpartiet uttrykte det i dag gjennom Radio Nordkapp. Hvordan skal kommunestyret klare å gjøre store innsparingen 26. februar 2008, når de samme politikerne ikke klarte det den 19. desember 2007? Ingen av politikerne har sett lyset på noen få måneder? Ingen viktige omorganiseringen er gjort siden budsjettmøtet.

Det er faktisk en kommunal plikt, ikke bare en rett, å søke statlig hjelp når økonomien er på bristepunktet. I kommunelovens §56 står det blant annet:
Når en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe vedtak om betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes departementet. I praksis betyr dette ROBEK-listen for Nordkapp, en liste som er nevnt på mange forskjellige samlinger de siste årene, uten at kommunepolitikerne har foretatt nødvendige grep. Den økonomiske situasjonen i kommunen er ikke helt forbigående. Kommunen har brukt momskompensasjon i driften. Når den ble mindre, ble lån brukt. Når det er vanskelig å låne, skal vi bruke kassakreditt. Når kassakreditten er brukt opp, vil det ikke være penger igjen til driften og statlig administrasjon vil være helt nødvendig. Uten vilje til omstilling i kommunestyret 26. februar, foreslår jeg at kommunestyret benytter kommunelovens §56.

Jeg håper kommunestyret finner en annen løsning. Jeg håper på en storstilt omorganisering gjennom privatisering og konkurranseutsetting, men jeg tror ikke politikerne har løsningen. Ingen kom med kruttet for under 2 måneder siden. Jeg tror ikke kommunestyret har funnet nye laddegrep siden budsjettmøtet 19. desember 2007.

Ingen kommentarer: