torsdag 28. februar 2008

Skryt til Torger


Jeg vil skryte av SVs Torger Samuelsen. Ikke på grunn av politikken han fører, sammen med resten av kommunestyret i Nordkapp. Nei, han skal få skryt fordi han bruker interpellasjon, spørsmål til ordføreren relativt ofte. Jeg tror han så langt i perioden har levert inn 3 spørsmål. Det er mer enn Høyre har klart å produsere på ett tiår.

Kommuneloven §34-2 åpner for spørsmål på saker som ikke står på sakskartet. Jeg synes reglementet til kommunestyret i Ski kommune forklarer interpellasjon på en god måte, og hvordan ordningen kan organiseres. Se §17. SV og Torger Samuelsen har forstått hvordan de kan markere partiet gjennom enkle virkemiddel. De får markert sin politikk, uten at kommunen endrer kurs. Nordkapps kurs vil SV helt sikkert ikke endre spesielt mye, ettersom kommunestyret, formannskapet og avdelingsstyrene fører en politikk som SV i stor grader liker. En større kommunal sektor enn det vi har i dag er omtrent umulig å få. Jeg kunne tenke meg at flere enn Torger Samuelsen benytter mulighetene som interpellasjoner gir.

Hvis jeg hadde vært kommunestyrerepresentant i dag, ville jeg ha sendt inn følgende interpellasjon til Kristina Hansen:
Mener ordføreren, i likhet med undertegnede, at politivedtektene for Nordkapp er utgått på dato, og kunne ordføreren tenke seg å ta et initiativ til å endre politivedtektene?

Et eksempel på en interpellasjon fra Torger.

(Foto: Radionordkapp.no)

Ingen kommentarer: