mandag 18. februar 2008

Derfor hater jeg sosialdemokratiet

Dette er et eksempel på hvorfor jeg hater sosialdemokratiet. Av en eller annen grunn ønsker sosialdemokratiske politikere å styre våre liv så mye som mulig. Av en eller annen grunn har sosialdemokratiske politikere svært totalitære holdninger, til tross for at mange sosialdemokratiske politikere tar avstand fra totalitære styresett.

Barneomsorg er et privat ansvar. Hvordan kan sosialdemokratiske politikere som Inger Anne Dokken, Tone Lise Nilsen, Ulf Syversen, Marianne Aasen Agdestein og Jens Stoltenberg vite hva som er best for barna? Politikerne er helt vanlige personer som gjør gode og dårlig valg og beslutninger. Politikerne er ikke supermenneske. Derfor blir det galt å flytte makt fra private aktører til offentlig sektor. Det blir galt å flytte frihet og ansvar fra enkeltmenneske til en gigantisk offentlig sektor som kun ønsker å forme oss alle som sosialdemokrater.

Det som er bra for Tone Lise Nilsens barn trenger ikke nødvendigvis å være bra for mitt eventuelle barn. Ja til mangfold, ja til valgfrihet, ja til personlig frihet og ja til personlig ansvar. Jeg vil ha naturgitte rettigheter.

Ingen kommentarer: