onsdag 6. februar 2008

Brev til stortingsrepresentantene

Det er ikke lokalpolitikk, men det er viktig. Det berører oss alle. Derfor har jeg, gjennom Liberaleren, engasjert meg i kampen mot datalagringsdirektivet.

Jeg har i dag sendt brev til stortingsrepresentantene fra Finnmark. Brevet er likelydende med det som Per Aage Pleym Christensen sendte til stortingsrepresentantene som representerer velgerne i Akershus. Vi håper selvfølgelig at de aller fleste støtter kampanjen mot datalagringsdirektivet.

Jeg er spent på svarene fra stortingsrepresentantene. Jeg frykter et generelt vissvass svar, men håper finnmarksrepresentantene har inntatt en klar holdning mot direktivet. Hvis det er tilfellet, kan faktisk Norge stå imot presset mot dette direktivet som reduserer personvernet kraftig.

Ingen kommentarer: