mandag 11. februar 2008

Advarsel!

Flere politikere mener administrasjonen ikke har vært sterk og klar i med opplysninger i forbindelse med den økonomiske situasjonen i kommunen. Sist ute med en slik melding var Arne Basso, noe jeg omtalte 6. februar.

På tirsdag skal formannskapet behandle en sak om å åpne en kassakreditt for å forbedre kommunens likviditet. I sakspapirene kommer det klart og tydelig frem at kommunens økonomi er skakkjørt. Dersom politikerne gidder å lese sakspapirene, vil de få med seg den kritiske situasjonen Nordkapp er havnet i, rent økonomisk.

Radio Nordkapp har i dag offentliggjort et regnestykke i forbindelse med åpning av en kassakreditt. Jeg tror Raymond Elde har vært forsiktig i sine antakelser. Det er en komplisert sak å beskrive på en enkel måte, men jeg mener bestemt at det kommunale forbruket har vært større enn det som kommer frem i radioens artikkel. Mer lånte penger som skulle gå til investeringer er brukt til drift. Når arbeidet blir sluttført, og kommunen mottar regninger, blir en enda større del av kassakreditten brukt. Det vil gi kommunen store problem med å gjøre opp kassakreditten ved årsskiftet. Vi er inne i en vond sirkel. Jeg beklaget budsjettvedtaket i kommunestyret i desember. Nå håper jeg mine lesere forstår hvorfor.

Ja til høyrepolitikk, ordentlig høyrepolitikk som Nordkapp dessverre ikke har sett snurten.

Ingen kommentarer: