fredag 8. februar 2008

SV ber som vanlig om mer penger

Årsmøtet i Nordkapp SV krever at regjeringen styrker kommunesektoren med mer penger. Årsmøtet sier ingen ting om når SV-politikerne vil være fornøyd med de statlige overføringene til blant annet Nordkapp kommune. I flere måneder har regjeringen skrytt på regjeringen.no av den statlige satsingen på kommunesektoren. Skryteartikkelen er fjernet fra forsiden. Kanskje har også Jens Stoltenberg innsett at det er vanskelig å innfri valgløftene som regjeringspartiene kom med foran forrige stortingsvalg?

Hvis Stortinget hadde lyttet til Nordkapp SV, vil Nordkapp kommune kunne få litt mer i rammeoverføring. Det jeg kaller for litt mer er vanskelig å fastslå i kroner og ører, men la oss si at sentrale myndigheter slår på stortromma og gir Nordkapp 2 millioner kroner mer i årlige rammeoverføringer. Oj, det var mye, men det kan jo skje hvis gud opprinnelig er SV-sympatisør?

2 millioner er for lite i ekstra overføringer med dagens driftsnivå. Kommunen er dimensjonert for langt flere innbyggere enn det som er innbyggertallet i Nordkapp i dag. Derfor vil kravet fra SV ikke bedre situasjonen. Økte overføringer kan være med på å utsette problemene, men det er ingen god løsning. Økte overføringer betyr at kommunestyret utsetter en radikal omstilling, som burde vært foretatt for lenge siden.

Nordkapp kommune kan komme ut av den vanskelig situasjonen, men det er politikerne i Nordkapp som må gjøre jobben. Det kan bli smertefull og det kan ta tid. Det er likevel nødvendig å starte prosessen med å neddimensjonere Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: