onsdag 6. februar 2008

Politikere har sovet på møtene

Arne Basso, uavhengig representant i kommunestyret, har bedt ordføreren innkalle til ekstraordinært kommunestyre. Først og fremst vil Basso diskutere rådmannssaken, noe som i utgangspunktet virker fornuftig. Det er likevel greit å minne Basso om at det skal være kommunestyremøte 26. februar. Det er vanskelig å få til et ekstraordinært møte før det ordinære møtet som skal være om knappe tre uker. Hvis det skulle gå, vil det kun være snakk om noen få dager. De dagene kan Basso vente. For øvrig blir kommunestyret sannsynligvis lukket på en eventuell rådmannssak den 26. februar, ettersom dette er en personal sak. Det er greit. Så slipper kommunen rettslige etterspill på grunn av politikernes bruk av talerstolen. For øvrig er det lovverket som krever et lukket møte på personal sak, ikke undertegnede. Måtte bare få med det.

Arne Basso skriver følgende i brevet til ordføreren:
Ut fra det jeg erfarer er det total mangel på informasjon fra administrasjonen i økonomiske spørsmål.

Dette er en utrolig frekk påstand. Er det noe administrasjonen og høyrepolitikere har gjort i Nordkapp, blant annet undertegnede i forrige periode i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, er det å komme med advarsler om den økonomiske situasjonen. Arne Basso, det er en av grunnene til alle forslagene jeg fremmet, blant annet forslaget om endringer av skolemønsteret.

De som ikke har fått med seg administrasjonens advarsler om den økonomiske situasjonen, må ha sovet, sovet godt med bruk av sterke sovemedisiner. Advarslene kom da Bjørn-Atle Hansen var rådmann, og advarslene kom med Arnhild Ramseng som administrativ leder av Nordkapp kommune. For å bevise det, lenker jeg til to artikler på nettstedet til Radio Nordkapp:
Må få færre på lønn
Må ta opp kassakredittlån

Kommunens administrasjon har gjort jobben sin, de har informert og kommet med advarsler, både i media, i saksdokument og muntlig i møtene. At vi har udugelige politikere, eller sosialdemokratiske politikere, er ikke rådmannens eller administrasjonens feil.

Ingen kommentarer: