fredag 22. februar 2008

Kvinner kan, kvinner vil!

Hadde den borgerlige blokken bestått av bare kvinner, kunne Nordkapp kommune vært et eldorado. Jeg overdriver litt, fordi jeg er hellig overbevist om at kvinner ikke er bedre politikere enn menn og omvendt. Likevel må jeg skryte av Marita Melsbø Nilsen, Nordkapp Høyre, og Renate Olsen, Nordkapp Fremskrittsparti, som i dag har offentliggjort forslagene som partiene fremmer i kommunestyret på tirsdag.

Det er et skritt i riktig retning og det er en kursendring i forhold til det Nordkapp Høyre har gjort i kommunestyret de siste 12 årene.

Å fremme forslag er en nødvendighet. Det er vedtakene rådmannen forholder seg til. For å få det vedtaket som Høyre og Fremskrittspartiet ønsker, må partiene fremme forslag. I økonomisk politikk kan en ikke forvente at Arbeiderpartiet eller SV skal fremme forslagene på vegne av Høyre eller på vegne av FrP.

Utredningsforslag må fremmes av politikerne. Et moment er at eventuelle vedtak blir arbeidsordre, men gjennom å stemme for et forslag signaliserer også politikerne at de er villige til å ta skrittet med privatisering og konkurranseutsetting. Ingen andre enn et politisk flertall kan kreve at rådmannen utreder spørsmål. Det må et vedtak til. Unntaket er innbyggerinitiativ som er skissert i kommunelovens §6a. Innbyggerinitiativet er siden det ble innført i 2003 ikke blitt benyttet i Nordkapp.

Vel blåst Marita og Renate. Jeg håper dere ser at politikk kan være sabla artig hvis dere benytter de ulike mulighetene som dere har. Dere kommer, uansett vedtak, til å vri den politiske kursen i Nordkapp til høyre. Det er bra, og det trengs.

Ingen kommentarer: