onsdag 20. februar 2008

Høyremann bryter eiendomsrettigheter

Radio Nordkapp har et oppslag der radioen kan fortelle at Strandalen Hyttelag har skrevet brev til Fylkesmannen i Finnmark. Hyttelaget klager på forsøpling av hyttefeltet.

Søppelet kommer visstnok fra en hytteeier som ikke har satt opp hytta. Derfor flyr byggematerial og isolasjon rundt i Strandalen.

Jeg tror jeg kjenner forholdene i hyttefeltet godt og er mine antakelser rett, er det en høyremann som forsøpler hyttefeltet. Når ikke høyrefolk klarer å ta eiendomsrettighetene på alvor, blir det vanskelig å overbevise sosialister om at den private eiendomsretten skal være hellig. Kaktus til denne høyremannen som var kandidat for Nordkapp Høyre ved fjorårets kommunevalg.

For så vidt er denne høyremannen en svært hyggelig kar. Jeg har virkelig sans for han, til tross for forsøpling av et hyttefelt.

hoyre.no er det mer om partiets syn på eiendomsrett. Jeg vil legge til at eiendomsrettigheter er mer hellig for meg enn det som er tilfellet for Høyre, men det er en annen debatt.

Ingen kommentarer: