fredag 1. februar 2008

Tillitt?


Arnhild Ramseng slutter som rådmann i Nordkapp. Dessverre vil ingen bekrefte hvorfor. Dermed forblir det masse spekulasjoner i lokalsamfunnet. Åpenhet bør være et nøkkelord i Nordkapp, men det nøkkelordet brukes visst bare i festtaler.

Etter det jeg kjenner til, er sakens kjerne tillitt mellom formannskapet og den avgåtte rådmannen. Manglende tillitt fra formannskapet kan være årsaken til at Ramseng har forlatt sin stilling.

La det være klinkende klart: Det er ikke administrasjonen, altså rådmannen, sektorsjefene, økonomisjefen, som er årsaken til kommunens økonomiske problem. Administrasjonen har utredet, kommet med advarsler og så langt jeg kan se det iverksatt politiske vedtak. Det er udyktige politikere, lite skolerte politikere som har ansvaret for det kommunale rotet. Politikerne har brukt mye mer penger enn det kommunen har. Politikerne har ikke klart å sette grenser for politikk. Det er årsaken til at Nordkapp, ironisk nok, kan se stupet.

Takk for jobben, Arnhild Ramseng. Måtte høyere makter, hvis de finnes, være med den neste som blir ansatt som rådmann i Nordkapp kommune.

(Bildet hentet fra http://www.radionordkapp.no/)

Ingen kommentarer: