torsdag 14. februar 2008

Nordkapp følger trenden

Det er flere kvinnelige ordførere i Norge i denne perioden, sammenlignet med forrige periode. Nordkapp kommune og Porsanger kommune er to av de 24 kommunene som sørget for økning på statistikken som Likestillings- og diskrimineringsombudet følger med argusøyne.

Det er i dag 97 kommuner som har en kvinnelig ordfører. Jeg er fornøyd med økningen. Det viser at kvinner kan nå frem i forbindelse med konstituering, uten at vi trenger flere kvoteringsregler enn de som allerede finnes. Aller helst skulle kvotering ha vært et fremmedord. Ja, jeg er imot kvotering. Jeg er ikke imot kvinnelige politikere, men mener de skal konkurrere om vervene på lik linje med menn. I konkurransen vil den beste vinne, men jeg vil ikke definere hva som er best. Det vil variere fra kommune til kommune, fra parti til parti og fra utvalg til utvalg.

Ingen kommentarer: