torsdag 7. februar 2008

Svar fra Ballo

Jeg orienterte mine lesere om at jeg hadde sendt brev til stortingsrepresentantene fra Finnmark angående EUs datalagringsdirektiv.

Jeg har bedt representantene bidra til at EUs datalagringsdirektiv ikke blir en del av norsk lov. Jeg brukte den samme teksten som Liberaleren brukte ovenfor stortingsrepresentantene i Akershus.

Olav Gunnar Ballo, SV, har svart på henvendelsen, og jeg er svært fornøyd med svaret fra Ballo.

--Enig! Dette skal vi stå sammen om, skrev Olav Gunnar Ballo i e-posten.

Jeg har ikke fulgt opp med tilleggsspørsmål. Ballo er helt på linje med oss som er motstandere av datalagringsdirektivet. For øvrig var det deilig å få et kort og presist svar fra en politiker.

Støtt kampanjen mot datalagringsdirektivet du også!

Ingen kommentarer: