lørdag 9. februar 2008

Raymond på Stortinget?


Kan Raymond Robertsen igjen representere Finnmark Høyre på Stortinget?

Ja, hvis det var opptil meg hadde han blitt nominert på 1. plass på Høyres liste. Jeg vet ikke om han er interessert, men jeg vil anta at et politisk dyr som Raymond ville ha vanskeligheter med å takke nei dersom han hadde betydelig oppslutning i Finnmark Høyre. Oppslutning bør han faktisk ha. Han er Finnmark Høyres beste politiker. Han er godt skolert, han har erfaring og han er arbeidsom.

Jeg ledet nominasjonskomiteen da Robertsen ble nominert på 1. plass for første gang. Det var i 2001. Jeg deltok aktivt i valgkampen samme år da Robertsen ble valgt som stortingsrepresentant. Vi hadde et fruktbart samarbeid i perioden 2001-2005. Robertsen ble nominert på nytt igjen i 2005, men mistet stortingsplassen til Vera Lysklætt. Det ble dramatiske uker. Heldigvis hadde jeg ingen ting med valgkampen å gjøre. For så vidt greit for mitt hjerte. Det var nok en veldig spennende periode. I 2009 får Finnmark Høyre nye sjanser, og Raymond Robertsen bør være en aktuell kandidat for førsteplassen.

Finnmark Høyre har startet prosessen. Det kommer til å bli spennende. Jeg er faktisk spent, selv om jeg ikke kommer til å engasjere meg spesielt mye. Jeg håper Finnmark Høyre nominerer en politiker som er opptatt av de store linjene, en politiker som prioriterer valgfrihet for borgerne. Hvis fylkespartiet ønsker en slik politiker på topp, er Raymond Robertsen den beste, selv om heller ikke han er perfekt ut fra mitt ideologiske ståsted.

Ingen kommentarer: