onsdag 27. februar 2008

Høyre må skjerpe seg!

Jeg har lyst å skjelle ut Nordkapp Høyres kommunestyrerepresentanter. Jeg skal prøve å la vær. Det kan hende jeg møter opp på årsmøtet for et politisk og organisatorisk oppgjør. I så fall skal det bli en god debatt med ordentlig parlamentarisk språk. Derfor må jeg holde lystene for meg selv.

Jeg holdt på å ramle av stolen da kommunestyret i Nordkapp debatterte en driftskreditt på 20 millioner kroner. Et felles medlemsmøte i Høyre og Fremskrittspartiet hadde behandlet saken, og vedtok enstemmig forslag som partiene skulle fremme i kommunestyret. Svært få av forslagene skulle realitetsbehandles av kommunestyret. Utredningsforslagene som partiene skulle fremme var, etter det jeg forstår, utformet slik at ordføreren ikke kunne nekte voteringer. Jeg har sett forslagene, og det var mye god Høyre og Frp politikk i dokumentet. Det var tanker om privatisering og konkurranseutsetting, en nødvendig forutsetning for at kommunen skal få kontroll over den økonomiske situasjonen, uten at det går utover tjenestetilbudet spesielt mye.

Kommunestyremøtet startet. Jeg satt med en Coca-Cola og en stor pose sjokolade. Da Høyres Bjørn Ronald Olsen fremmet utsettingsforslaget, fikk jeg sjokk. Olsen, Jensen, Melsbø Nilsen og FrP-gruppen må og skal vite at et utsetningsforslag setter en stopper for annen debatt og stopper muligheter for å fremme andre forslag på den aktuelle saken. Utsettingsforslaget ble vedtatt, og i tråd med lovverket kunne ordfører Kristina Hansen gå videre til neste sak. En taktisk bommert og direkte uklokt. Den økonomiske situasjonen til kommunen blir ikke bedre av slik opptreden. Slik opptrer ikke politikere i et kommunestyre, slik skal ikke høyrepolitikere opptre.

Et annet poeng som er mer alvorlig, hvis det er mulig, er at Høyre gjennom forslaget om å utsette saken ignorerte vedtak som er fattet av medlemsmøtet der kommunestyregruppen var med på behandlingen. Medlemsmøtet fattet en beslutning om å fremme forslagene. Så vidt jeg vet vedtok ikke medlemmene i Høyre og Fremskrittspartiet at saken skulle utsettes. Å gå på tvers av interne beslutninger i partiet er elendig organisasjonskultur. Det er så kritikkverdig at medlemmene i Høyre bør stille mistillitsforslag til gruppelederen dersom Olsen fremmet forslaget med Jensens velsignelse. Så vidt jeg kjenner til er det få høyreforeninger i hele Norge som har opptrådt så klønete som Nordkapp Høyre gjorde i kommunestyret på tirsdag 26. februar. Norgesrekord på dette området er lite å skryte av. Det er rett og slett udemokratisk.

Det finnes ledende høyrepolitikere i Nordkapp som mener det er dumt av politikere å fremme utredningsforslag. Jeg har vanskeligheter med å ta slike holdninger på alvor. Å fremme forslag, å være med på vedtak er arbeidsordre til rådmannen og administrasjonen. Det er en av måtene politikerne kan sette saker på sakskartet, og dermed få til en politisk kursendring. Hvis administrasjonen skal utrede saker, må et organ eller ordføreren ta en slik beslutning. Ingen privatpersoner, ingen kommunestyrerepresentanter kan kreve utredninger uten å støtte seg på et vedtak. Det er den viktigste grunnen til min frustrasjon etter kommunestyremøtet. Høyre og FrP hadde en unik mulighet til fokus på borgerlig politikk i Nordkapp, i tråd med partiprogrammene, men Høyre ødela muligheten.

Enkeltpersoner kan få utredninger eller ta opp saker gjennom innbyggerinitiativ som trådde i kraft i 2003. Det er en rekke begrensninger i innbyggerinitiativet. Ordningen har ikke blitt benyttet i Nordkapp.

Kommunestyremøtet tirsdag 26. februar viser et enormt behov for organisasjonsbygging, organisasjonskultur og politisk skolering i Nordkapp Høyre. Det er ikke rart kommunen går i grøfta, når politikere ikke en gang klarer å styre eget parti på en tilfredsstillende måte. Nordkapp Høyre må skjerpe seg!

Ingen kommentarer: