tirsdag 21. juli 2009

Nordkapp bør bosette flyktninger

Nordkapp kommune blir gjennom et brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektorat, bedt om å bosette 10 enslige mindreårige flyktninger.

Politikerne har erfaring med å være positiv til mennesker som trenger hjelp. Jeg forventer at den positive holdningen videreføres. Kristina Hansen har kalt Nordkapp kommune for en internasjonal kommune. En liberal flyktningpolitikk er en naturlig konsekvent av ordførerens uttalelse.

Flyktningpolitikken skal ikke berge kommuneøkonomien, men det ligger betydelig med ekstratilskudd i potten til kommuner som tar imot mindreårige flyktninger.

La oss imøtekomme henvendelsen fra Integrerings- og mangfoldsdirektorat. Ja til et flerkulturelt samfunn!

4 kommentarer:

Anonym sa...

nå tuller du Bønna?

Solvik sa...

Nei, absolutt ikke anonym. Synd du er anonym, kunne tenkt meg å vite navnet ditt og hvorfor du ikke vil ta imot flyktninger, altså hjelp til de som virkelig trenger det.

Anonym sa...

Alle flyktningene vi har tatt imot disse årene har med få untak flyttet ned til sentrale østlandsområdet (les: Oslo) synest du det er greit ? Ingen vil jo bo hos oss.

Solvik sa...

Ja, jeg synes det er greit. Jeg ønsker ikke at politikerne skal regulere bosettingen. For Nordkapp er det beklagelig at folk flytter, men dette kan vi ikke hindre gjennom enkle politiske vedtak.