torsdag 9. april 2009

Solvik anbefaler stortingsvalgslister

12 parti stiller liste ved høstens stortingsvalg i Finnmark. Det er enkelt å komme med noen anbefalinger til selve valgdagen som er mandag 14. september.

Arbeiderpartiet: Nei takk. Et alternativ mange i Finnmark kommer til å velge, men ikke noe for oss som ønsker en mindre offentlig sektor, lavere skatt, færre lover og færre regler.

Demokratene: Et fryktelig parti som spiller på fremmedfrykt. Kommer til å gjøre et dårlig valg, både i Finnmark og i resten av landet.

Fremskrittspartiet: Tja. FrP har blitt et sosialdemokratisk parti, men er ikke et dårligere alternativ enn de tradisjonelle partiene som ønsker en stor stat.

Høyre: Ja! Partiet jeg kommer til å stemme på, men politikken er langt fra perfekt.

Kristelig Folkeparti: Nei takk. Kanskje Stortingets verste parti i dag. Måtte Dagfinn Høyrebråten ramle under sperregrensa!

Kristent Samlingsparti: Fysj! Heldigvis får ikke dette superkonservative partiet mange stemmer.

Kystpartiet: Kystpartiet i Finnmark er gode på leserinnlegg og pressemeldinger, men ønsker en sentrumspolitikk med en stor stat. Kommer ikke til å bli representert på Stortinget fra Finnmark.

Miljøpartiet De Grønne: Ett av de partiene jeg vet veldig lite om. Er helt anonym i Finnmark, og slik vil det forbli også den neste stortingsperioden.

Rødt: Som liberalist er det umulig å stemme på et parti som tråkker på den private eiendomsretten hver eneste dag.

Senterpartiet: Finnmark Senterparti har en ung og dyktig førstekandidat. Har møtt han i noen debatter for 8-10 år siden. Han er dyktig, men han vil videreføre den rødgrønne kursen eller forbudslinjen som jeg mener er en fiasko.

Sosialistisk Venstreparti: Jeg liker partiets førstekandidat i Finnmark, fordi hun kan være prinsipiell. Hun er god på ideologi. Likevel håper jeg finnmarkingene gir SV svært få stemmer.

Venstre: Et godt alternativ! Jeg håper mange i Finnmark stemmer på Venstre, men er ikke så sikker på at det skjer.


De endelige listeforslagene skal godkjennes i fylkesvalgstyret 12. mai.

Ingen kommentarer: