onsdag 1. april 2009

Politikk, en fæl bransje

Jeg har fått flere e-poster fra fortvilte høyre- og fremskrittspartipolitikere etter at kommunestyret utsatte saken om renholdet. Kjære høyre- og fremskrittspartipolitikere, det er dette som er politikk. Prioriteringer av byrder og knappe goder.

Røde politikere prioriterer en tungrodd offentlig sektor. Det er vår oppgave å presse politikken til høyre. Det gjør vi gjennom å fremme forslag og gjennom å komme med gode argumenter. Renholdssaken er genial, selv om vedtaket ikke ble som ønsket. Saken viser forskjellen på høyre- og venstresiden. Selv om vedtaket ble dårlig, er jeg kjempefornøyd. Mine damer og herrer, det er dette som er politikk. Jeg elsker det fæle spillet.

Ingen kommentarer: