torsdag 2. april 2009

Flaut!

Det var skrekkelig å høre havnesaken fra det siste kommunestyremøtet. SV og Høyre burde snakket sammen, og ordfører og varaordfører i Nordkapp har ikke bred tillit i kommunestyret som medlemmer av Havnerådet, blant annet fordi duoen har brutt selskapsavtalen som Nordkapp og Porsanger enstemmig har sluttet seg til. Det er styrets leder som har ansvaret med å kalle inn til møter, og dermed sette dagsorden.

Lars Helge Jensen har ikke tillit som medlem av Havnerådet, og det er èn av flere grunner til at kommunestyret bør velge nye representanter i Havnerådet. Lars Helge Jensen har tapt denne saken gang på gang på medlemsmøtene i Høyre. Han har støttet seg på ordføreren i Nordkapp, som medlemmene i Høyre er svært uenige med. Sist saken ble debattert var på årsmøtet. Til og med årsmøtet reagerte på Nordkapps fremgangsmåte i havnesaken. Årsmøtet er Nordkapp Høyres høyeste organ. PS: Lars Helge Jensen deltok ikke på årsmøtet.

Det er i denne saken betydelig forskjell på det jeg mener og det Bjørn Ronald Olsen mener. Felles for oss begge er at vi ønsker å følge lovverket som gir representantskapet eller det vi kaller for Havnerådet, makten i selskapet. Representantskapet hadde kun ett møte i 2008, og det er slik jeg ser det brudd på selskapsavtalen.

Kristina Hansen, ordføreren i Nordkapp, har masse makt i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, men hun har kun makt gjennom Havnerådet, ikke som ordfører i Nordkapp. De som er uenige, bør studere lovverket.

I denne saken er jeg paragrafrytter, men det å følge lovverket til punkt og prikke er den eneste måten jeg som liberalist kan forsvare et skattefinansiert engasjement i havna. Uten et strengt lovverk, hadde jeg vært motstander av et interkommunalt selskap.

Ingen kommentarer: