søndag 19. april 2009

Drift i idrettsrådet

Brita Johansen, leder Nordkapp idrettsråd med hard hånd mens jeg er på ferie. Det er flott å registrere. Den neste lederen i rådet kan være fra Klippen og heter Brita Johansen.

Brita, jeg har ikke lest e-posten nøye. Jeg stoler på dere som er hjemme.

(Beskjeden gjaldt innstilling til møtet i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur)

Ingen kommentarer: