onsdag 26. november 2008

Useriøst av SV?

Ja, jeg tror forslaget er lite gjennomtenkt. Jeg er likevel ikke sikker. Derfor har jeg kontaktet skatteeksperter i Høyre som ser på forslaget fra SV om at kommunen kan kreve inn ekstra skatt fra Rica Eiendom AS og ANS Nordkapp 1990 basert på omsetning. SV ønsker altså en ekstra skatt opp på alle skattene som i dag gjelder. Er det noe vi har nok av, er det skatter.

Lov om eiendomsskatt til kommunene, skisserer ikke slike muligheter som Torger Samuelsen har foreslått.

Høyre er imot eiendomsskatt, og har argumentert for dette synet i mange år. Jeg bruker å kalle eiendomsskatt for husleie på eget hus, og husleie på eget hus er både galt og ulogisk.

1 kommentar:

Anonym sa...

Helt enig.

Dette er også et eksempel på politikere som ikke evner å skille mellom politikk og administrasjon. Poltikerne vedtar om kommunen skal ha eiendomsskatt eller ikke, og hvilke prinsipper/satser som skal legges til grunn for beregningene av skatt for de enkelte skatteobjektene. Deretter foretar administrasjonen utregning av skatt for hvert enkelt objekt.

Dersom politikerne ikke liker resultatet av dette, må de endre prinsippene for skatten, og ikke gå på de enkelte skatteobjektene med forslag om forhøyet skatt for disse.

For å dra dette litt videre;
hva om en politiker synes at naboen betaler for lite eiendomsskatt; skal han da foreslå i kommunebudsjettet at skatten må økes for naboen?

De fleste ser selvfølgelig galskapen i dette, men når det gjelder enkelte politikere har de store problemer å se sine egne begrensninger.

Jeg regner det som en selvfølge at dette forslaget ikke får støtte fra flere enn SV i kommunestyret, ja i tillegg vil muligens SP benytte anledningen også denne gang til å vise at heller ikke de har den store forståelsen av rollene i politikken.