fredag 14. november 2008

Solvik får kritikk

Jeg får kritikk fra personer i Nordkapp Høyre som mener jeg drar det vel langt når jeg mener at det er uheldig at staten/kommunene er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen.

Noen i høyrebevegelsen deler mitt syn, men ikke så mange. Derfor klarer ikke Høyre å gå inn for store skatte- og avgiftslettelser. Derfor ønsker ikke Høyre fri konkurranse på absolutt alle felt. Jeg beklager dette, fordi modellen som er skissert i Liberaleren gjennom mange, mange artikler er rettferdighet i praksis. Jeg må forresten legge til at det er forskjell på konservatisme og liberalisme. Jeg er en liberalist, og er stolt av det.

I forrige periode foreslo Nordkapp Høyre en omorganisering av biblioteket i Nordkapp. Vi holdt oss til lovverket, men vi ønsket at biblioteket skulle låne ut færre ting, for å styrke næringslivet. Vi ønsket rett og slett likere konkurransevilkår. Bibliotekforslaget fikk enstemmig oppslutning i partiet. Vi fremmet ikke forslaget fordi det er gøy å rasere Nordkapp folkebibliotek. Nei, vi fremmet forslagene fordi det er urettferdig at Nordkapp kommune låner ut skattefinansierte bøker, filmer og musikk i direkte konkurranse med private aktører. Bibliotektenkingen kan dras til alle andre felt, selv om folkebiblioteket er beskyttet i lovverket gjennom lov om folkebibliotek.

Jeg skrev om bibliotekforslaget for Liberaleren da forslaget ble fremmet i Nordkapp. Jeg anbefaler alle som er uenige i mitt syn om å lese artikkelen.

Ingen kommentarer: