tirsdag 18. november 2008

Ove Håvard, bra!

Nordkapp Arbeiderparti har innkalt til medlemsmøte i dag, slik at rådmannen skal slippe å skrive et nytt brev til kommunens største parti. Det betyr at Arbeiderpartiets formannskapsrepresentanter kan møte forberedt når formannskapet gjør sine innstillinger til kommunestyret når det gjelder budsjettet for 2009. Jeg roser Nordkapp Arbeiderparti fordi partiet denne gangen er på forskudd i prosessen, og ikke på etterskudd slik tilfellet var i forbindelse med møtet 16. oktober.

Rådmannen skrev ikke direkte at han ga skryt til Høyre og Fremskrittspartiet, men det var det han mente. Disse to partiene har opptrådt best av alle partiene som er representert i formannskapet i forbindelse med høstens budsjettprosess.

Ingen kommentarer: