onsdag 12. november 2008

Når offentlig sektor blander rollene,

blir det ulike konkurransevilkår. Jeg og andre liberalister mener at offentlig sektor ikke skal drive som aktør i næringslivet når man samtidig er den som legger rammene for næringsvirksomhet, og påser at regler følges - og straffer brudd på reglene. Høyre er i utgangspunktet enig i en slik linje i prinsipielle debatter, men klarer så altfor sjeldent å følge opp linjen i praktisk politikk.

Siste skrekkeksemplet fra Nordkapp er samarbeidet mellom Nordkapp kino og Uteliv i Nordkapp. Det er vel og bra for aktiviteten i lokalsamfunnet at en skattefinansiert aktør samarbeider med et privat selskap, men det er en katastrofe eller blodig urettferdig for aktører som er utelatt fra samarbeidet.

Nå synes jeg ikke spesielt synd på Bryggerie`, fordi ledelsen i bedriften er gode sosialdemokrater som ønsker en stor offentlig sektor som på mange felt skal være en aktør i næringsvirksomhet. Rettferdig er det uansett ikke.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg glede meg til den dagen innbyggerne i Nordkapp kommune klarer å glede seg over det positive som skjer. Det må jo være klinkende likegyldig hvem som står bak arrangementene, bare det skjer noe. Men, sakens kjerne er vel den at det må gjerne skje noe positivt, men da skal " enkelte innbyggere" bestemme hvem og hva. Det er vel nettopp derfor det skjer så jævlig lite i Nordkapp! Dette har ingenting med sosialdemokrati å gjøre, det har med positiv utvikling. Selv ikke sosialdemokratene kan være uenig i det. Eller?

Solvik sa...

Anonym, du har misforstått noe vesentlig. Det er sosialdemokratene som er fornøyde med at offentlig sektor, altså kommunene og staten, blander rollene. Hele samfunnet er bygget opp på denne måten. De er fornøyde, mens jeg kaller det urettferdighet satt i system.

Så er jeg uenig med deg om at det skjer lite i Nordkapp. Det skjer veldig mye, mer enn på andre plasser vi kan sammenligne oss med. Både private aktører og skattefinansierte aktører har æren for det.

Grunnen til at kommunen/staten ikke skal delta i næringsaktiviteter er at det kan bety at offentlig sektor gir seg selv konkurransefortrinn sammenlignet med andre. Ulike konkurransevilkår er det verste som finnes.

Et annet moment er at offentlige aktører er skattefinansierte. Det betyr at også dem som ikke er med i eventuelle samarbeid betaler skatt for å finansiere tilbudet eller tjenesten. Det er blodig urettferdig om egne skattepenger skal gå til tiltak som er med på å utkonkurrere seg selv. Det er urettferdighet satt i system, og den urettferdigheten forsvarer i alle fall ikke undertegnede. Ja, uten skatteinngang hadde ikke Nordkapp hatt en kommunal kino.