torsdag 20. november 2008

Hva er IKS?

Det er debatt om Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Noen politikere, både fra Arbeiderpartiet og Høyre, tror kommunetoppene kan blande seg inn i den daglige driften i selskapet.

Jeg har en mistanke om at Bjørn Ronald Olsen (Høyre) har trukket seg som styreleder på grunn av politisk innblanding. Derfor skrev jeg boksekampen.

Jeg har funnet et dokument som enkelt beskriver hva et IKS er. Dokumentet er så lett leselig at til og med formannskapet i Nordkapp forstår innholdet.

Jeg siterer noen få setninger:
Et IKS utgjør et selvstendig rettsobjekt som er rettslig og økonomisk avskilt fra deltakerkommunene. De har sin egen formue og inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser.

Selskapets øverste myndighet er representantskapet, eller Havnerådet i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Dette er eierorganet hvor eierskapet utøves. Hver enkelt deltaker kan IKKE utøve eiermyndighet direkte ovenfor selskapets styre eller administrasjon.

Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet, eller Havnerådet i det omtalte selskapet, treffe vedtak som binder styret, og kan også omgjøre vedtak som styret har gjort.

Jeg bruker den kommunale guden, altså KS, som sannhetsvitne. Dokumentet kan ikke misforstås!

Ingen kommentarer: