torsdag 6. november 2008

Bli kvitt bygget

Nordvågen Samfunnshusforening ønsker å overta Nordvågen samfunnshus. Når kommunen skal selge noe, er det viktig at alle aktørene får konkurrere om å bli kjøper. Foruten det prinsipielle med like konkurransevilkår, er det bare å juble for Nordvågen Samfunnshusforening.

Politikerne skal sette grenser for politikk. Det betyr grenser for hvilke eiendommer som skal være skattefinansiert. La private aktører overta samfunnshuset, ikke bare i Nordvågen, men i hele kommunen.

Private aktører er stort sett en bedre eier enn det kommunen kan være. Rett og slett fordi private aktører har et eierforhold til bygningene.

Ingen kommentarer: