tirsdag 25. november 2008

SV er for privatskoler

I dag ble en høringsuttalelse om Nordkapp Montessoriskole behandlet av kommunestyret. Eller behandlet og behandlet. Saken ble sendt videre, fordi kommunestyret var direkte uforberedt til å vedta en høringsuttalelse.

Det som var fascinerende med behandlingen er at mange SV-politikere var på talerstolen for å forsvare en privatskole. Til vanlig hater SV privatskoler som pesten, men ikke i Nordkapp. I Nordkapp er SV en stor eller kanskje en større tilhenger av et privat alternativ enn det Høyre er. Et tankekors, både for Høyre og SV.

Ja til Nordkapp Montessoriskole, ja til konkurranse på utdanningsfeltet. Et friere skolevalg vil bety mye for kvaliteten på opplæringen. Dessuten betyr det tapte inntekter for kommunen. En vinn-vinn-situasjon for oss som ønsker et systemskifte i kommunen.

Litt mer om Høyres politikk på dette området.

Ingen kommentarer: