lørdag 8. november 2008

Nei, Senterpartiet

I natt var jeg på fest. Eller det var mannfolket mitt, Marita Melsbø Nilsen, som drog meg med inn. Skjenket opp vin og inviterte meg til diskusjon med en av kommunens profilerte senterpartipolitikere. Det ble debatt om Senterpartiet.

Påstanden var at Senterpartiet hadde vært et politisk alternativ i Nordkapp. Eller; hadde alle fulgt den politiske linjen til Senterpartiet, ville kommunens situasjon vært betydelig bedre.

Påstanden er kun sprøyt, verken mer eller mindre. Senterpartiet har ikke vært et politisk alternativ i kommunestyret. Partiet har knapt fremmet et forslag de siste fem årene. Representantene har stemt sammen med SV noen ganger i sakene om skolestrukturen, men det er ikke Senterpartiet som har fremmet forslagene.

Senterpartipolitikere må gjerne ha sterke meninger, men meningene er verdiløse hvis dem ikke blir fremført gjennom forslag der beslutningene tas. Kommunestyret er en passende arena for å komme med senterpartiforslag.

Ingen kommentarer: