mandag 10. november 2008

Sprekk!

I dag presenterte rådmannen regnskapstallene for prosjektet Honningsvåg skole. Sprekken er på 24 millioner kroner. Det er et høyt tall, både i rene kroner, men også målt i prosenter i forhold til hva renoveringen skulle koste da kommunestyret i sin tid fattet vedtaket.

I offentlig sektor blir det ofte kostnadssprekker på byggeprosjekt. Honningsvåg skole er bare ett av mange eksempel. Hvorfor? Ikke så godt å si, men sannsynligvis fordi ingen har et eierforhold ettersom det er skattebetalerne som betaler kostnadene.

Det er litt sprøtt å tenke på at kommunestyret vedtok utbygging av Honningsvåg skole, uten en reell debatt. Det har heller ikke vært stor debatt fra prosessen startet til regnskapstallene nå foreligger. Ingen interpellasjoner er fremmet i kommunestyret, til tross for at kommunerepresentantene de siste årene ikke har mottatt informasjon om prosjektet.

Jeg regner med at Radio Nordkapp vil dekke denne saken i dagens ettermiddagssending.

For øvrig er sprekken godt nytt for rådmannen. Sprekken vil medføre et forslag om et større låneopptak, slik at Nordkapp kommune kan innfri driftskreditten i tråd lovverket.

Ingen kommentarer: