tirsdag 25. november 2008

Bra, Dan!

Dan Wasa fra SV gjorde det Bjørn Magne Solvik ville gjort dersom Solvik var kommunestyrerepresentant. Wasa fikk et elendig svar fra ordføreren, men ordføreren proklamerte at møtetidene vil bli revidert fordi noen politikere mente kveldsmøter var en ulempe.

Ingen kommentarer: