onsdag 19. november 2008

Viktig, viktig, viktig

Organisasjoner som driver lokal aktivitet må benytte sjansen til å melde seg inn i Frivillighetsregisteret. Det er mulig å registrere seg i Frivillighetsregisteret fra 2. desember 2008.

Grasrotandelen er en ny ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Med dagens spillenivå, betyr det 500 millioner til de frivillige lokallagene i Norge. Ordningen innføres fra 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009, under forutsetning av at Stortinget slutter seg til ordningen, ifølge Kultur- og kirkedepartementet.

Ordningen kommer til å bli vedtatt. Derfor er det viktig at aktører i Nordkapp registrerer seg.

Grasrotandelen er faktisk en god ide, selv om ordningen er med på å styrke Norsk Tipping. Til tross for at Høyre har vært med på å støtte opp om Norsk Tipping og spillmonopolet er jeg motstander av monopolordningen. Når vi først har et statlig spillselskap som har monopol, er det naturlig å spre pengene nedover i systemet. Derfor er Grasrotandelen en god ide som Trond Giske skal ha mye av æren for.

Ifølge beregninger Radio Nordkapp har foretatt, ville ordningen medført at 300 000 kroner ble fordelt lokalt i Nordkapp dersom den gjaldt for første halvår 2008. Det sier litt om viktigheten med å melde seg inn i Frivillighetsregisteret.

Ingen kommentarer: