tirsdag 25. november 2008

Innlegg i kommunestyret

Dersom jeg var kommunestyrerepresentant, ville jeg tatt ordet til forretningsorden i møtet tirsdag 25. november med følgende innlegg:

Ordfører, til forretningsorden.
Jeg registrerer at dette kommunestyremøtet er på dagtid. Jeg har også registrert at noen av avdelingsstyremøtene har vært avholdt på dagtid. Kommunestyrevedtaket fra i fjor var rimelig klart. Alle møtene, bortsett fra formannskapet og budsjettmøtene i kommunestyret, skulle avholdes på kveldstid.

Hva er årsaken til at ordføreren og andre avdelingsstyreledere bryter et kommunestyrevedtak fra sent på året i fjor?

Hvis ordføreren mener møtene bør avholdes på dagtid, foreslår undertegnede at hun fremmer saken på nytt. Hvis det ikke skjer, forutsetter jeg møter på kveldene igjen.

For Høyre er møter på kveldstid en god gammel sak i Nordkapp. Det gir like vilkår mellom ansatte i privat sektor og for eksempel lærere. I tillegg er det en viktig symbolsk handling. Kommunestyret ønsker kutt i driften, og ber de ansatte om forståelse for dette. Da er det naturlig at også politikerne tar sin del av byrden.

Ingen kommentarer: