onsdag 25. juni 2008

Legg ned stedsutvalgene

Det avholdes omtrent ikke møte. Få er villig til å sitte i et stedsutvalg. Utvalgene har ingen politisk makt. Tiden er inne for å legge ned stedsutvalgene.

Borgerne på småplassene har flere arena de kan engasjere seg på for å påvirke utviklingen i sitt fiskevær, alt fra næringsforeninger til idrettslag og velforeninger. Stedsutvalgene er overflødige, og kommunestyret bør legge ned utvalgene.

Jeg har i dag lest møteprotokollen for stedsutvalget i Repvåg. Det var stusselig. Søppelproblemet i Repvåg hadde vært løst om andre enn stedsutvalget grep fatt i saken.

Ingen kommentarer: