mandag 16. juni 2008

VG bommer

VG har følgende overskrift i dag: Froland kan gå konkurs etter skogbrann.

Påstanden eller overskriften er ikke riktig. En kommune kan ikke gå konkurs, men kan komme under statlig administrasjon gjennom det som er kjent som ROBEK. Nordkapp nærmer seg den listen, uten at kommunen har opplevd en alvorlig skogbrann. Derfor skal jeg ikke sammenligne Nordkapp og Froland. Jeg bare påpeker en liten feil i dagens VG.

Ingen kommentarer: