fredag 13. juni 2008

Kulturdebatt!

I dag har jeg diskutert kultur med en kulturpersonlighet i Nordkapp. Han er også en aktiv politiker, og han skjeller meg gjerne ut for mitt kultursyn. La det være klinkende klart: Det er forskjell på mitt syn og Høyres syn på kultur. Likevel fulgte jeg Høyres program i forrige periode, og jeg er stolt over innsatsen på dette feltet. Vi jobbet med ny fordeling på kulturmidler der barn og ungdommer skulle prioriteres. Vi ønsket en ny organisering av Nordkapp Filmfestival. Vi fikk på plass en bibliotekplan, selv om vi er uenige i mye av innholdet i planen. Vi jobbet med å sette ut Nordkappfestivalen til private aktører, men lyktes ikke med dette arbeidet. Jeg vil anta at Marita Melsbø Nilsen kommer til å følge opp det arbeidet som jeg og min fraksjon jobbet med i hele forrige periode.

Jeg vil be den jeg diskuterte med og alle høyresympatisører lese ”Kulturstøtte uten stat”. Dette fenomenale innlegger er fra Ideer om frihet. Jeg mener kulturen har en sentral plass i Nordkapp-samfunnet og Norge forøvrig, men den skal være frivillig.

Ingen kommentarer: