fredag 20. juni 2008

La 16-åringene stemme

Nordkapp bør søke om å bli en av kommunene som får prøve ut stemmerett for 16-åringer ved valget i 2011. I lokaldemokratimeldingen åpner regjeringen for stemmerett for 16-åringer i enkelte kommuner.

Jeg mener stemmerett for 16-åringer er helt naturlig. Mange under 18 år betaler i dag skatt, en del blir satt i fengsel, de kan sitte i råd og utvalg og de benytter seg av tilbud som er skattefinansiert. Det er naturlig at så mange som mulig får påvirke samfunnsutviklingen. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket.

Stemmerett for 16-åringer er ikke en god høyresak, men SV og Venstre har lenge jobbet for å utvide demokratiet. Det er på tide at disse to partiene får oppslutning for sitt standpunkt.

Nei, jeg er ikke redd for at 16-åringene er dårligere til å foreta valg enn det dagens voksne er. Vi får de politikerne vi fortjener, uansett om stemmerettsalderen er 16 eller 18 år.

Ingen kommentarer: