torsdag 26. juni 2008

Vi er en internasjonal kommune

Jeg måtte smile da ordfører Kristina Hansen kom med innrømmelsen at hun vil at Nordkapp skal være en internasjonal kommune. Det er vi for lengst! Det er bare lokalpolitikerne som ikke henger helt med.

Kristina, kan jeg anbefale boken ”Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen”? Vi også har EØS-avtalen med det myndighetene kaller fri bevegelighet for varer tjenester, kapital og personer. I Nordkapp har vi, som Kristina påpeker, Nordkapp-platået og havna. I tillegg har Nordkapp erfaring med blant annet flyktninger.

Nordkapp er som en del av Europa og verden en internasjonal kommune. Det er synd ordføreren oppdager det litt sent.

Samtidig skal vi være forsiktig med å gjøre internasjonale spørsmål til politikk i kommunestyret. Hvis en ser på oppgaver en norsk kommune skal løse, inkludert Nordkapp, er det arbeidsoppgaver nok uten verken Fredskorpset eller vennskapskommuner.

For øvrig har Corner for lengst innsett det Kristina skal snakke med formannskapet om. Menyen er på flere språk.

Ingen kommentarer: