torsdag 19. juni 2008

Når vi svikter går det stort sett galt

Vedtaket i Sverige kan og bør føre til fornyet debatt både om personvern, overvåkning og datalagringsdirektivet. Liberaleren har mer om loven som er vedtatt i Sverige.

Jeg bruker å spøke med at hvis det er et liv etter døden, kommer jeg til å nekte å stå opp. Jeg mener det mer og mer. Jeg vet ikke om jeg ønsker et nytt liv der staten behandler meg som en Big Brother-deltaker, og der politikerne og byråkrater oppfører seg som BB-produsent Lasse Hallberg.

Ingen kommentarer: