torsdag 19. juni 2008

Galskap!

Jeg er ordløs. I Hammerfest blir det skattefinansiert diskotek. Jeg ønsker at politikerne skal sette klare grenser for hva som er politiske oppgaver. Å finansiere øltilbud for 18-åringene er milevis unna det en kommune bør drive med.

Mer om galskapen i Hammerfest på Liberaleren.

Ingen kommentarer: