tirsdag 17. juni 2008

Werner, hva gjorde du nå?

Werner Hansen følte seg inhabil, eller ikke habil som han sa selv, da kommunestyret behandlet saken om flerbrukshall og nytt dekke på fotballbanen.

Hvorfor?
Hallprosjektet er kommunalt prosjekt. Det er derfor saken behandles av kommunestyret. Grunnen til at prosjektet er kommunalt er momskompensasjon. Prosjektet blir rimeligere gjennom kommunalt eierskap. Det kan vi gjerne beklage, men slik fungerer systemet. Staten prioriterer offentlig eierskap, selv om det kommer endringer på dette punktet.

HT & IF Allianse, der Werner Hansen har vært sentral, har samlet inn penger og gaver til prosjektet, men det gjør han ikke inhabil i et kommunalt prosjekt. Lærerne var ikke inhabile da kommunestyret vedtok utbygging av Honningsvåg skole. Hallprosjektet kan sammenlignes med skolen, bortsett fra at økonomien er mye bedre i hallprosjektet.

Kommunestyret har ikke startet voteringen. Jeg håper for guds skyld at det ikke står på èn stemme i hallsaken.

Se habilitetsreglene i forvaltningsloven.

Ingen kommentarer: