fredag 20. juni 2008

Selvkostprinsippet bør brukes

Et flertall i kommunestyret har vedtatt å øke betalingen i Nordkapp kulturskole. Radio Nordkapp melder om en økning på 67 prosent. Jeg ønsker meg først og fremst privatisering av kulturskoletilbudet, men kommunen er lovpålagt å ha en kulturskole, selv om staten gir stor frihet i hvordan tilbudet skal organiseres. Høyre støtter kulturskolen, men har foreslått omorganisering, et forslag jeg støttet på bloggen min. Forslaget om organisering har ikke fått støtte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Dermed gjorde Høyre og Fremskrittspartiet det eneste rette i kommunestyret, nemlig å øke egenbetalingen. SV reagerer på kommunestyrets vedtak, men det er fortsatt langt unna selvkost som er et godt prinsipp som staten selv har definert, blant annet i st.prp.nr.60 (1997-1998).

Hvorfor er selvkost riktig?
Det er to viktige argument som betyr mye for meg.

1. Når en vare eller tjeneste i offentlig sektor ikke finansieres som selvkost, betyr det at varen eller tjenesten er skattefinansiert. Det betyr at mange andre enn brukerne må betale for tjenesten. Gjennom skatteseddelen, altså tvangsmetode, betaler ”musikkhateren Pål” for undervisningen i Nordkapp kulturskole. Sosialistene kaller dette for solidaritet, velferdssamfunn, del godene osv. Jeg kaller det for urettferdighet! Pål, som kun er et tenkt eksempel, bør ikke betale for noe han egentlig hater.

2. Sterkt subsidiert pris øker etterspørselen. Det betyr økte kostnader for kommunen i form av store lønnsutgifter. Jo større skattefinansiert kulturskole vi har, desto verre regnskapstall for kommunen. Subsidiering gir også ulike konkurransevilkår. Det er svært vanskelig for en privat aktør å konkurrere med en skattefinansiert vare eller tjeneste.

De som sjekker Kostra-tallene vil se at kommunen fortsatt kommer til å subsidiere kulturskolen, selv om kommunestyret har vedtatt prisøkninger.

Torger Samuelsen kommer med følgende utblåsing mot Fremskrittspartiet, ifølge Radio Nordkapp:
--Dette vedtaket viser at Fremskrittspartiet leker en politikk sentralt og en annen lokalt.

Jeg er usikker på hva Samuelsen mener. Fremskrittspartiet sentralt har ingen ting om kulturskole i Lokalpolitisk prinsipprogram for denne perioden. En del lokallag har i de lokale programmene at Fremskrittspartiet støtter kulturskolen, men det gjør også Nordkapp Fremskrittsparti. Oppgaven er tross alt lovpålagt.

SVs Trudy Engen kommer med følgende utsagn, ifølge Radio Nordkapp:
--Denne økningen er så stor at den vil virke mot sin hensikt. Det vil føre til mindre inntekter fordi færre har råd til å bruke kulturskolen.

Det eneste gode poenget Trudy Engen har er at etterspørselen etter tjenesten kan bli redusert på grunn av mindre subsidiering. Skulle det skje, må politikerne omorganisere kulturskolen. Det skal gjøres med færre ansatte. Alternativt kan politikerne gå inn for modellen som Marita Melsbø Nilsen allerede har lansert for Nordkapp kulturskole. De som stemte for prisøkningene, må være våken. Blir det betydelig reduksjon i antall elever, må politikerne kutte kostnader. Flertallet må i kommunestyret må følge med!

Av prinsipielle og økonomiske grunner må politikerne bruke selvkostprisnippet i langt større grad, på samme måte som kommunen forlanger at Helse Finnmark skal innføre dette prinsippet for sykestueplassene.

Ingen kommentarer: