tirsdag 17. juni 2008

SVs forslag var fotballvennlig

Jeg skal sende gratulasjoner til Ole Dyrstad og resten av HT & IF Allianse. Kommunestyrevedtaket i dag og ikke minst signalene som ble gitt fra talestolen er positive for idrettsmiljøet for Nordkapp.

Jeg var skeptisk til rådmannens innstilling fordi jeg trodde administrasjonen skulle dele bane- og hallprosjektet i to. Det ville ikke gitt en god økonomisk effekt. Dagens kommunestyredebatt avklarte den saken.

Alle var positive til saken. Mange stilte kritiske spørsmål, og det er bra. Når en ser på vedtaket og forslaget som Tore Fosse fremmet, var SV-politikerne mest positive i bane- og hallsaken. Det er faktisk betydelig forskjell på vedtaket som ble gjort og forslaget som SV fremmet. Det betyr at også SV-politikere kan bruke kalkulator for å være litt flossete på en ellers fin dag for idrettsmiljøet i Nordkapp.

Jeg som vurderte å gi meg som nestleder i fotballgruppa når perioden er ute senere i år. Kanskje det er på tide å revurdere standpunktet?

Jeg må avslutte med følgende: Jeg skulle gjerne sett at hallen ble et privat foretak, men det er vanskelig å få til når ordningen med momskompensasjon ligger på bordet. Menneskene tilpasser seg begrensningen, og vi, eller sannsynligvis et stort flertall av oss, omgår regelverket for å få oppnå det vi ønsker. Det er det idrettsmiljøet og politikerne i fellesskap har gjort i dag.

Ingen kommentarer: