onsdag 18. juni 2008

Per Inge fikk kulturprisen

Det var Per Inge Jensen som fikk Nordkapp kommunes kulturpris for 2008. Jeg gratulerer! Jeg innrømmer at jeg bommet på gjetningene, en bloggpost som ble skrevet tidligere i dag.

Han Per Inge hadde blitt prisvinner selv om det var jeg som hadde representert Høyre i avdelingsstyret. Politikerne har tradisjon for å gjøre enstemmige vedtak i kulturpristildelingen. Vi kjemper for våre kandidater, men når en kandidat har flertall bruker mindretallet å gi seg. På den måten blir det et samlet avdelingsstyre som hyller en kulturpersonlighet.

Det er mye som kan sies om at et politisk styre vedtar en kulturprisvinner. Gjennom tildelingen prioriterer politikerne èn person/gruppe foran noen andre, og politikerne definerer hva som er god kultur. Det kommer aldri til å bli akseptabelt for en liberalist, men dette er ikke en stor kampsak for undertegnede. En må velge sine kamper med omhu.

Ingen kommentarer: