torsdag 12. juni 2008

Spørsmål til Knut Storberget

Jeg har sendt inn spørsmål til justisministeren som skal svare leserne på VG Nett, fredag fra klokken 14:15.

Mange tilhengere av et lovforslag har hevdet at prostitusjon aldri har vært en frihet, men at de som selger sex gjør det for å overleve. Det at prostitusjon har vært nødvendig er en god grunn til ikke å støtte regjeringens lovforslag. Er påstanden korrekt, vil denne nødvendigheten fortsette i et marked der kontrollen og åpenheten er svært begrenset.

Er justisministeren enig?

Jeg ble skjelt ut da avisene skrev at høyrepolitiker forsvarer sexkjøp. Jeg mener mitt standpunkt er svært humant. Heldigvis er Høyre på linje med undertegnede. Stortingsrepresentant Bent Høie redegjør godt for Høyres syn på sin blogg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er påvist 40 ganger høyere dødelighet blant prostituerte enn blant befolkningen ellers.

Prostitusjonsforskning antyder at de aller fleste prostituerte vil ut av dette og at flertallet har store helseproblemer.

En studie fra fire kontinenter viste at hele 85 prosent hadde store posttraumatiske plager. 67 prosent av intervjuede prostituerte oppfylte kriteriet for diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD): gjenopplevelse, unnvikelsesatferd og hyperaktivering.

Flertallet (60-90%) av prostituerte har bakgrunn med seksuelle overgrep i barndommen.

De bør få bedre "tilbud" som voksne enn å fortsette å stille opp for andres behov.