onsdag 11. juni 2008

Ikke utsett saken på grunn av økonomiargumentet

Jeg håper ikke kommunestyret utsetter saken om kunstgressbanen. Banen bør flyttes og nytt dekke bør legges i omtrent samme operasjon som en flerbrukshall bygges ved dagens fotballanlegg.

Det er god økonomi i prosjektene. Dersom kommunen fortsatt skal ha en fotballbane, vil det være lønnsomt å gjøre alt i en stor operasjon. På den måten får kommunen utnyttet gavene som HT & IF Allianse har mottatt fra flere forskjellige entreprenører. Dersom kommunen ikke skal ha fotballbane i fremtiden, kan det være lønnsomt å utsette saken eller si et klar og tydelig nei. Heldigvis er det ingen som har gitt neisignalet.

Rådmannen argumenterer for utsettelse på grunn av dårlig økonomi. La det være klinkende klart; Nordkapp kommune vil ikke ha bedre økonomi neste år. Blir saken utsatt i år på grunn av pengemangel, vil det samme kunne skje neste år. Ingen ting vil endre seg i positiv retning på ett år når det gjelder kommunens økonomiske situasjon.

Rådmannen foreslår oppstart av flerbrukshallen i år. Det er positivt. Det burde vært positivitet over hele linjen, også å flytte banen og nytt dekke til fotballbanen i Honningsvåg.

For øvrig er saken om fotballbanen i Honningsvåg et godt bevis på at kommunen er en dårlig eier, men det er en helt annen debatt som er dobbelt så bred som den kommunestyret skal debattere, tirsdag 17. juni.

Ingen kommentarer: