mandag 2. juni 2008

Utdanningsforbundet følger ikke med i timen

I en resolusjon krever årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordkapp mer penger fra staten til kommunene. Utdanningsforbundet ber regjeringen om økte bevilgninger.

Faktumet er at kommunesektoren har fått mer penger hvert eneste år gjennom èn lang periode, men kommunene har også fått flere oppgaver. Det betyr at kommunenes del av samfunnskaker ikke er blitt større i perioden den rødgrønne regjeringen har styrt. Mer penger fra staten gir ikke kommunene bedre økonomi, slik Utdanningsforbundet Nordkapp tydeligvis tror.

Nordkapp bør satse på skolen innenfor dagens rammer, men det betyr betydelig tøffere prioriteringer enn det kommunestyret legger opp til.

Ingen kommentarer: