fredag 2. mai 2008

Gratulere med dagen alle sammen!

Repvåg Kraftlag fyller 60 år i dag. Selskapet ble stiftet 2. mai 1948. Ifølge et foredrag Oddbjørn Samuelsen holdt i Havøysund, var det personer til stede på stiftelsesmøtet både fra lokalmiljøet og nabokommuner.

Jeg er for å privatisere offentlige selskap, også Repvåg Kraftlag AL. Mitt standpunkt er tatt på grunn av politisk overbevisning. Som kjent er liberalister for en sterkt begrenset statsmakt, der virksomheten er begrenset til statlige kjerneoppgaver. Næringsvirksomhet og subsidier er ikke blant disse oppgavene.

Når staten både gir lover og pålegger skatter, som begge deler bidrar til å regulere markedet, er det uheldig at staten også er aktør gjennom eierskap. Egenfavorisering vil føre til skjeve konkurransebetingelser mellom offentlige og privateide bedrifter.

Selv om jeg i prinsippet ønsker full privatisering av Repvåg Kraftlag, er jeg usikker på om det er klokt i dagens situasjon. Jeg mener vi akkurat nå har mange svake politikere i kommunen, og et salg av Repvåg Kraftlag vil gi mye penger i kommunekassen som politikerne med stor sannsynlighet kommer til å rote bort gjennom å gjøre driften av kommunen dyrere enn det den allerede er.

Ingen kommentarer: