tirsdag 6. mai 2008

Det går litt sent i kommunen

Nordkapp kommune er sjeldent på forskudd med viktige saker. Jeg vet egentlig ikke hvorfor det er slik, men det irriterer meg kraftig. Jeg mener det er lett å løse problemet, men noen må ta ansvar, noen må gripe fatt i sakene slik at kommunen slipper å være på etterskudd i viktige prosesser.

I kommunestyremøtet den 15. mai skal kommunestyret behandle ”budsjett- og økonomiplanprosess – nytt årshjul” som saken heter i sakspapirene. Det er en god og viktig sak, men hvorfor behandle årshjulet i mai? Vi har tross alt snart gjort ferdig halve 2008, og budsjettprosessen for 2009 bør være i gang. Det slurves med viktige prosesser i Nordkapp kommune.

I forrige periode representerte jeg Høyre i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. I fjor vår behandlet vi virksomhetsplanen for sektoren, etter at nesten halve året var gått. Å lage en helårsplan for ett halvt år er meningsløst. Jeg fremmet selvfølgelig forslag om at virksomhetsplanen for 2008 skal vedtas i månedsskiftet januar/februar, men forslaget ble ikke vedtatt. Jeg vet ikke hvorfor det ble nedstemt, men spesielt smart var det ikke av det som da var mine politiske konkurrenter i avdelingsstyret.

Ingen kommentarer: