søndag 4. mai 2008

Slutt for direktevalg av ordfører?

Direktevalg av ordfører har naturlig nok ikke ført til økt valgdeltakelse. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å avvikle forsøksordningen. Liberaleren har mer om saken.

Det var debatt om ordningen i Nordkapp foran fjorårets valg. Kommunestyret ville innføre ordningen. En elendig søknad ble sendt til Kommunal- og regionaldepartementet som naturlig nok avslo søknaden.

Jeg var imot direktevalg av ordfører i Nordkapp. I Nordkapp kunne det betydd en blodrød ordfører, nemlig Tore Fosse, mens Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har flertall i kommunestyret. Det ville vært vanskelig for Fosse å forsvare politikken med basis i blå ideologi.

Avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet strider mot mye av det SV jobber for i Nordkapp. Tore Fosse ville fått et betydelig problem hvis han var ordfører, og den såkalte opposisjonen fulgte avtalen under hans regi. Nå kan hevdes at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ikke ville fulgt avtalen i opposisjon. Det er et godt poeng ettersom avtalen ikke blir fulgt i posisjon, men det er en litt annen debatt.

Ingen kommentarer: