onsdag 14. mai 2008

Solheim sendte postkort til Kristina


Rødgrønne politikere har lite å bruke tiden til. Nå har miljø- og utviklingsmister Erik Solheim har sendt postkort til ordførerne i Norge. Også Kristina Hansen mottok et postkort fra statsråden.

Solheim ber ordføreren og kommunen om å ha spesiell oppmerksomhet mot den arten som han har valgt ut. 960 dager etter at kortet mottas, altså innen 2010, skal Norge ha klart å stanse tapet av naturens mangfold.

Nordkapp-ordføreren blir bedt om å ha oppmerksomhet mot Purpurkarse. Den finnes visstnok bare på Duksfjellet i Nordkapp og vokser på kalkgrus. Den trues av overbeite av rein, tråkk og på sikt kanskje også av klimaendringer. Planten er regnet som "sårbar" og er fredet.

Hadde jeg vært ordfører i Nordkapp ville jeg sendt et kort tilbake til statsråden med følgende beskjed: Sorry Solheim, dette har ikke jeg tid til. Jeg skal få orden på blant annet kommuneøkonomien.

Hvis jeg kjenner Kristina Hansen rett vil hun uoffisielt ikke bry seg om kortet, men i offisielle sammenhenger skryte av hvor dyktig Nordkapp kommune er til å ta vare på truede arter.

Mer om postkortene til kommunene i Finnmark hos Direktoratet for naturforvaltning.

Ingen kommentarer: